1 jaar Groene oppositie in Steenokkerzeel

06 April 2014

1 jaar Groene oppositie in Steenokkerzeel

Onlangs bleek uit een beperkte krantenstudie dat heel wat inwoners meer tevreden zijn over het bestuur dan vroeger. Wij ook trouwens ? maar veel slechter kon het niet. Het was de hoogste tijd voor een nieuwe wind. En die waait er, al is het voorlopig nog eerder in de vorm van een briesje.  Het voorbije jaar heeft het nieuwe bestuur werk gemaakt van een andere politieke cultuur. Dat krijgt van Groen een pluim. Het is een verademing, een wereld van verschil. Hopelijk lokt dit geëngageerde mensen terug naar de lokale politiek. Want de wil om te veranderen is nu aanwezig en er is veel werk aan de winkel.Door vele jaren  in de oppositie te zitten weten Klaver/n-va en een deel van Open Vld maar al te goed waar het al jaren fout liep. Vandaag proberen ze de zaken anders aan te pakken. Maar een malaise die jarenlang is opgebouwd, lost men niet in één-twee- drie op. Dat komt onder meer door de bizarre ckeuze van Klaver/n-va om met een (verdeelde) Open Vld een coalitie te vormen, nadat beide partijen jarenlang onverzoenbaar bleken op tal van dossiers. Klaver/n-va probeert het puin te ruimen, maar omdat het door de coalitiepartner mee werd veroorzaakt, is dat niet simpel. De schaduw van de ex-burgemeester maakt dat men met de rem op rijdt en dat Klaver/n-va vaak in de tang zit.

De grote verandering is er dus (nog) niet. Maar wat niet is, kan nog komen. Groen blijft positief.

We hebben de uitgestoken hand van Kurt Ryon en zijn college aangenomen en werken vanuit de oppositie structureel mee. Maar natuurlijk zijn we ontgoocheld dat van echte groene en duurzame projecten geen sprake is. Klaver/n-va heeft zich aan de kiezers verkocht als een 'groene en Vlaamse partij', maar van hun 'groene' luik is niet veel in huis gekomen. Ze hebben zelfs het schepenambt Milieu niet opgeëist!

En dus wachten we nog steeds  op de gemeentelijke energieboekhouding die we 14 maanden geleden hebben aangevraagd. Jammer. Een sanering van de gemeentelijke energie-factuur is immers allesbehalve overbodig. Ze zou een indrukwekkende structurele besparing kunnen opleveren. Het stelt Groen ook teleur dat heel wat interessante voorstellen op de gemeenteraad niet werden aanvaard: de aanstelling van een schepen van erfgoed, de aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar, het initiatief om van Steenokkerzeel een FairTradeGemeente te maken, ?

En is het nu eindeljk gedaan met de sloopwoede die het vorig bestuur zo kenmerkte? Niets daarvan. In 2013 gingen alweer twee huizen tegen de vlakte, hoewel ze opgenomen waren op de Erfgoedlijst van de Vlaamse Gemeenschap.

Zoals gezegd: nog werk aan de winkel..