Algemeen bestuur

We optimaliseren de gemeentelijke werking en dienstverlening. Minder politiek, meer expertise. ‘Dienstverlening en ‘meedenken van en met de burger’ worden kernbegrippen.

  • Geen beroep op externe dure partners, maar investeren in eigen personeel.
    • Inzetten op groei en ontwikkeling van personeel o.m. door individueel opleidingsplan, gerichte opleiding & bijscholing, coaching,
    • Polyvalente en deskundige stafmedewerkers aanwerven om gedegen beleidsvoorbereidend en - uitvoerend werk te doen (bv. subsidiedossiers, verkennen opportuniteiten, ….)
    • Aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar en een specialist in subsidieaangelegenheden.
  • Burgerparticipatieprojecten opstarten.
  • Extra schepenbevoegdheden : schepen van Erfgoed, schepen van Gezin, schepen van Participatie, schepen van Ecologische Transitie, schepen van juridische aangelegenheden,
  • Uitbreiding openingsuren van het gemeentehuis en digitale toegankelijkheid en vereenvoudiging.