Burgemeester wil trage wegen Sterckxstraat afschaffen

31 Mei 2012

Burgemeester wil trage wegen Sterckxstraat afschaffen

Terwijl tal van Vlaamse gemeenten volop hun Trage Wegen herwaarderen, wil het gemeentebestuur van Steenokkerzeel 3 frequent gebruikte voetwegen (namelijk de Sterckxstraat en de 2 veldwegen tussen de Nieuwstraat en de De Proosstraat) afschaffen. Alweer een bewijs een echt trage wegenbeleid in Steenokkerzeel niet bestaat. Nochtans besliste het college in 2007 - na lang aandringen van de oppositie - om het trage wegen-project te ondersteunen. Een enthousiaste inwoner inventariseerde alle voetwegen van Steenokkerzeel. Het bestuur stelde zelfs een prioriteitenlijst op om alvast enkele veldwegen te herwaarderen. De uitvoering laat echter al 5 jaar op zich wachten. Nu, in het 10 jarige jubileumjaar van de Trage Wegen, wil burgemeester Servranckx - bevoegd voor openbare werken en ruimtelijke ordening - 3 voetwegen gewoonweg afschaffen.Deze wegjes doorkruisen de 'veiligheidszone' die in het verlengde van de landingsbaan van de luchthaven ligt. Om de apparatuur niet te storen zijn gebouwen, bomen, ... in deze zone verboden. Daarom is er hier enkel open veld. Waarom Servranckx deze wegeltjes weg wilt is voor velen een raadsel. Niemand is vragende partij.

Groen stoort zich ook aan de dubbelzinnigheid in het RUP van de veiligheidszone : enerzijds vermeldt het expliciet fiets- en wandelwegen als nevenbestemming, maar anderzijds staat op de plannen wel aangegeven dat de voetwegen moeten worden afgeschaft.

Deze veldwegen worden elke weekdag druk gebruikt door de schoolkinderen, en in het weekend door scouts-, chiroleden, wandelaars en fietsers. Deze wegeltjes vormen immers een veilig en aangenaam alternatief voor de drukke Van Frachenlaan. Ook omwonenden gebruiken deze wegen als korte doorsteek richting Berg of richting Steenokkerzeel centrum. Schoolkinderen fietsen via deze wegeltjes dagelijks naar school, want in aansluiting op de voetwegen in de Keistraat en de Wambeekstraat heb je zo een veilige en rustige route vanaf de Haachtsesteenweg tot aan de school.

Het is hoog tijd dat het bestuur het nut en de waarde van deze wegeltjes inziet.

De afschaffing van de voetwegen maakt deel uit van het plan van Servranckx om een nieuwe toegangsweg aan te leggen achter de onpare huizen van sociale huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn huis' in de Nieuwstraat, om de bewoners de mogelijkheid te geven achteraan in de tuin een garage te plaatsen. Tegelijk wordt er 1 nieuwe voetweg gepland die de Nieuwstraat met de De Prooststraat moet verbinden. 1 nieuwe voetweg moet dus 3 drukgebruikte voetwegen vervangen. Die nieuwe voetweg betekent ook nog eens een omweg in vergelijking met de huidige voetwegen. Bovendien kruist deze nieuwe voetweg nog steeds de veiligheidszone, dus kan die veiligheidszone geen argument zijn om de bestaande veldwegen af te schaffen.

Gemeentebestuur, laat de toestand toch gewoon zoals ze is, hier zijn geen aanpassingen nodig.

Groen is ook niet overtuigd van de noodzaak van de nieuwe toegangsweg. Na het voltooien van de nieuwbouwwoningen dacht men pas aan garages. Na afloop van de werken onteigeningen en grondenruil organiseren om alsnog garages te kunnen plaatsen waarvoor nota bene een nieuw weg moet aangelegd worden getuigt niet van goed bestuur.

Waarom roepen de andere meerderheidspartijen deze klucht geen halt toe? Servranckx heeft hier vrij spel.

Het wordt tijd dat de gemeente klare wijn schenkt. In het mobiliteitsplan dat in april is verschenen onderstreepte de gemeente nog het belang van trage wegen voor een gezond woonweefsel. De huidige plannen staan volledig haaks op dat voornemen.

Groen tekende bezwaar aan tegen deze plannen en pleit voor het behoud van deze waardevolle voetwegen.

___________________________________________________________________________________________

Ook Trage Wegen vzw pikte onze actie op ! Check hun website : http://www.tragewegen.be/nl/nieuwsoverzicht/item/1949-groen-hekelt-schrapping-buurtwegen