Communicatie en participatie

We betrekken de burger écht bij het beleid door een betere communicatie en participatie.

  • Een schepen van Participatie aanstellen
  • Betere communicatie naar en met de burger. Niet alleen via sociale media en Beiaard, maar manieren zoeken om meer betrokkenheid te genereren, bv.:
    • structurele praat- en infomomenten in elke deelgemeente
    • antennepersonen in elke wijk
    • elk jaar een publiek voorzittersdebat over de stand van zaken.
    • alle verenigingen mee betrekken