Financiën

We budgetteren coherent, realistisch, voorzichtig en subsidiegericht.

  • Elke uitgave wordt bekeken in functie van noodzaak, de invloed op andere projecten, de haalbaarheid van de projecten tijdens het budgetjaar en de globale gemeentelijke inkomsten en uitgaven.
  • Uitsluitend begroten hetgeen redelijkerwijze kan uitgevoerd worden binnen de lopende legislatuur.
  • We houden altijd rekening met onbekende en onverwachte gegevens en gebeurtenissen, zoals de taxshift bijvoorbeeld, en bouwen daarvoor een buffer in.
  • Belastingen durven verhogen indien nodig, belastingen verlagen indien mogelijk & opportuun.
  • Subsidiegericht budgetteren met behulp van een subsidie-ambtenaar”.