Gezocht: klimaatactieplan!

29 Maart 2016

Op de gemeenteraad van januari legde het bestuur het langverwachte klimaatactieplan ter stemming voor. Gevolg: 4 oppositiepartijen vielen van hun stoel. Het goedgekeurde plan blijkt een zielloos document, zonder enige ambitie. Klimaatactieplan, zei je toch? Lokale overheden staan dicht bij hun inwoners. Ze hebben belangrijke bevoegdheden op het vlak van verkeer, ruimtelijke ordening, energiebesparing, natuur en bos. Zo spelen ze een cruciale rol bij het afremmen van de klimaatverandering. Daarom werkte Europa in het kader van het Burgemeestersconvenant een stappenplan uit dat elke gemeente kan gebruiken om lokaal de nodige CO2-uitstoot terug te dringen. De gemeente werkt dan samen met verschillende externe partners (burgers, bedrijven, verenigingen) CO2-milderende acties uit en lijst deze op in een klimaatactieplan (KAP). Bijvoorbeeld: "Tegen april 2017 willen we het stroomverbruik van huishoudens met 10% terugdringen; we sturen daarvoor een energiescanner op pad die jaarlijks 500 scans moet uitvoeren bij mensen thuis."

 

Mager beest

Als je nu denkt: "Tiens, over dat actieplan heb ik toch niets horen waaien?", wees gerust. Je lag niet te slapen. Het bestuur heeft namelijk nooit werk gemaakt van een breed partnerschap zoals verwacht werd; het consulteerde slechts 1 externe partner. Bijgevolg is het KAP een zeer mager beestje geworden: de acties zijn vaag en bij geen enkele staat vermeld hoeveel % CO2 ze gaan besparen, tegen wanneer of met welke partner ze die actie willen realiseren. De geest van het convenant wordt niet gerespecteerd.

 

Is groen nu grijs?!

In het KAP lijst het bestuur acties op die nu al voor een CO2-reductie zouden zorgen, zoals de aankoop van groene stroom. Maar Groen wees er in de gemeenteraad al op dat het hier in werkelijkheid om grijze stroom gaat (van Luminus en Electrabel), die door de leverancier als 'groen' verkocht wordt (dit blijkt uit een studie van TestAankoop en Greenpeace). Het voorstel van Groen om over te stappen naar een échte groenestroomleverancier werd van tafel geveegd op de gemeenteraad.

De schepen van Milieu heeft het consequent over een 'visieplan' i.p.v. een 'actieplan' en doet er alles aan om de leidende of voorbeeldrol van de gemeente te minimaliseren. Via het convenant heeft de gemeente zich nochtans geëngageerd om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen! Hoe ze dat nu gaan doen mag Joost weten. Tot daar de kracht van verandering. Wat een gemiste kans!