Groen kiest voor een frisse en zuivere politiek

23 Juni 2012

Groen kiest voor een frisse en zuivere politiek

GROEN wil van Groot-Steenokkerzeel een gemeente maken waar je niet alleen kan wonen maar ook kan 'mensen'. Want een goede levenskwaliteit houdt niet op bij een dak boven je hoofd. Daarvoor is een politieke ommezwaai nodig: .meer van hetzelfde is geen optie voor een leefbare gemeente

GROEN Steenokkerzeel heeft grote plannen. Wij gaan voor een gezonde, leefbare gemeente waar het aangenaam wonen is. Of zoals Phil Bosmans het zou verwoord hebben: in een gezond, levendig dorp wordt niet enkel gewoond, maar ook 'gemenst'. GROEN wil dan ook samen mét de mensen bouwen aan een warm en sociaal dorpsbestuur. Geen politiek meer vanuit de ivoren toren maar een open, transparant bestuur met inspraak, participatie en medebeheer van de burgers zelf. Anno 2012 krijgen we dagelijks het bewijs te zien dat het al te gek is om het bestuur alleen over te laten aan een handvol verkozenen. Daarom wil Groen Steenokkerzeel samen met u het puin ruimen van zoveel jaren wanbeheer in onze gemeente.

Via een echte participatiepolitiek kunnen we met z'n allen samen ? burgers én verkozenen- gaan voor een duurzame herwaardering van onze drie dorpen; met een gezonde lokale middenstand, een levendig verenigingsleven, degelijk onderwijs en kinderopvang en een veilige, warme sociale dorpsgemeenschap waarbij mensen over de generaties heen weer een beetje voor elkaar zorgen.

Goede levenskwaliteit betekent ook een goede gezondheid. Daarom willen wij werk maken van een groene omgeving die uitnodigt tot buitenleven. Omliggende bossen en vergeten veldwegen moeten toegankelijk worden gemaakt. Veldwegen nodigen uit tot wandelen, fietsen, joggen, spelen, ? en vormen tegelijkertijd een veilig, groen en gezond verbindingsnetwerk tussen onze drie dorpen. Groen wil volop inzetten op het herstel en onderhoud van de trage wegen die Steenokkerzeel rijk is.

Daarnaast wil GROEN komaf maken met een resem aanslepende dossiers zoals de lagere school Cajetanus in Perk, een typische 'verzuilde' kwestie. Terwijl het huidige bestuur het niet eens geraakt en blijft ijveren voor het eigen gelijk staat GROEN voor een frisse aanpak, los van starre zuilen, die werkt voor iedereen.

Al 18 jaar dezelfde zurige wind, dat is niet gezond meer. Meer van hetzelfde is géén optie. Daarvoor staat er te veel op het spel.

Het gemeentebestuur is de overheid die het dichtst bij u staat en een heel directe impact heeft op uw dagelijkse levenskwaliteit. GROEN kan, met uw stem én uw inbreng Steenokkerzeel een nieuwe, frisse draai geven.