Groen tekent bezwaar aan tegen Connector luchthaven

17 Augustus 2012

Groen tekent bezwaar aan tegen Connector luchthaven

Tot 20 augustus 2012  liep het openbaar onderzoek voor de bouw van de Connector, het nieuwe bovengrondse verbindingsgebouw dat de bekende lange passagierstunnel  tussen pier A en B moet vervangen. Groen Steenokkerzeel vreest dat het grondlawaai en de emissies voor de omwonenden drastisch zullen toenemen omdat de Connector de doorsteek voor taxiënde vliegtuigen tussen pier A en B afblokt. Hierdoor zijn deze vliegtuigen verplicht om te rijden langs de taxibaan die dichter bij de Haachtsesteenweg ligt. The Brussels Airport Company (TBAC ) stelt echter boutweg "dat er al zoveel omgevingslawaai is dat dit geen extra hinder zal veroorzaken" en dat "emissies niet significant zullen stijgen". Om de impact op de omwonenden te verminderen stelde Groen een resem duurzame ingrepen aan de Connector voor. Deze ingrepen zijn de eerste stap van een duurzame exploitatie van de gehele luchthaven, wat het welzijn van honderdduizenden omwonenden ten goede zal komen. TBAC wil de passagierstunnel tussen pier A en B vervangen door een bovengronds verbindingsgebouw, 'de Connector'. Met de Connector zal de taxibaan tussen pier A en B verdwijnen. Hierdoor zullen de vliegtuigen die nu de  doorsteek gebruiken om snel naar hun startplek te rijden verplicht zijn via een langere taxibaan om te rijden. "Aangezien deze omweg onbeschut, parallel en dichter bij de Haachtsesteenweg loopt, zal het grondlawaai en de uitstoot van emissies voor de omwonenden drastisch toenemen" zegt Groen Steenokkerzeel.TBAC stelt echter in de aanvraag dat er al zoveel omgevingslawaai is dat dit geen extra hinder zal veroorzaken. Ook emissies zouden niet significant stijgen. "Een studie die deze stelling staaft, is niet in het dossier te vinden" zegt Groen. "Op een steekproefdag telde TBAC 27 vliegtuigen die de doorsteek namen. Vermenigvuldigd met pakweg 350 dagen, dan komen we op jaarbasis snel uit op 9450 vliegtuigen die moeten omrijden. Niet slecht qua toename van lawaai en emissies".

Bovendien is de nieuwe connector gerust een folieke te noemen. In 2002 werd de tunnel die de terminal met pier A ondergronds verbindt samen met de nieuwe pier nog feestelijk geopend. Amper 10 jaar later wordt dit toenmalige 'neusje van de zalm inzake passagiershandling' afgeschilderd als een constructie 'die niet bijdraagt tot het imago van ons land'. De aanvraag laat uitschijnen dat de connector de tunnel zal vervangen, maar in feite wordt er bovengronds gewoon extra ruimte gecreëerd voor winkels, terrasjes en kantoren. Dit alles met veel glas, om een mooi zicht te hebben op de luchthaven. Dat moet de 'luchthaven-beleving' vergroten, volgens TBAC. Maar dat zicht heb je ook vanuit Pier A en Pier B. Daarvoor hoef je echt geen extra gebouw te plaatsen.

Groen is realistisch. De bouw van de Connector voorkomen, dat zal er niet in zitten. Ten eerste omdat de gemeente Steenokkerzeel, als omliggende gemeente, haar rol niet speelt.

Ten tweede omdat TBAC de zaken slim aanpakt. De communicatie over de uitbreidingsplannen verloopt niet correct: TBAC maakt de grote uitbreidings- en verbouwingsplannen slechts stukje voor stukje bekend en toont nooit het grote plaatje. Zo werd enkele maanden geleden de aanvraag voor de uitbreiding van Pier A ( de zogenaamde Pier A West) ingediend. Nu ligt er een dossier op tafel over de bouw van de Connector. De bijgevoegde plannen tonen echter enkel de huidige toestand, niet de toestand mét Pier A West erbij. Het totale project wordt op deze manier nooit in zijn geheel voorgesteld en kan dus nooit degelijk worden afgetoetst en geëvalueerd. Deze handelswijze getuigt van weinig respect tegenover duizenden omwonenden.

Natuurlijk zorgt de luchthaven voor veel werkgelegenheid in de regio, maar het moet hier niet alleen goed zijn om te werken. Het moet hier ook goed zijn om te wonen. En net aandacht voor de omringende bewoning ontbreekt totaal in het bouwdossier van de Connector. Anno 2012 kan het niet meer dat in een dergelijk project een duurzame benadering achterwege blijft. Niet alleen commercieel gewin maar ook het milieu en de welzijn van de omwonenden moet hoog op de agenda staan.

Daarom vraagt Groen aan TBAC en de betrokken politici om in te zetten op een duurzame Connector. Groen diende hiervoor een bezwaarschrift in met duurzame voorstellen voor de nieuwe Connector, die voor de hele luchthaven toepasbaar zijn.

1. Groen stelt voor om de immense dakoppervlakte van de Connector (13.403 m²) ? en bij uitbreiding alle daken van de luchthaven - in te vullen als groendak. "Het is wetenschappelijk bewezen dat groendaken heel efficiënt zijn in het neutraliseren van fijn stof. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijn stof bijzonder schadelijk is voor de volksgezondheid. Het fijn stof valt op de daken en straten en tarmac maar gaat weer zweven als die oppervlakten te warm worden. Iedereen weet hoe warm het op een luchthaventerrein kan worden ... Groendaken (en groengevels) zorgen namelijk voor afkoeling en bevochtiging van de lucht, waardoor wordt voorkomen dat fijn stof gaat zweven. Onderzoeken hebben aangetoond dat groendaken onontbeerlijk zijn in de strijd om onze leefomgeving te verbeteren en de EU-normen te halen. Met meer dan 225.000 vliegbewegingen per jaar lijken groendaken hier meer dan aangewezen.

2. Groen ziet hier ook een rol voor de Vlaamse en de federale overheid weggelegd. De overheid zou gebieden moeten afbakenen waar groendaken een vereiste zijn. Onze regio met haar intense lucht- en wegverkeer en haar geweldig aanbod aan platte daken in talloze industriezones is daar alvast geschikt voor.

3. Groen wil ook dat de Connector zoveel mogelijk energiezuinig wordt ontworpen en dat er gekozen wordt voor 100% groene stroom. Misschien is een combinatie van zonnepanelen en groendak ook een mogelijkheid?

4. Groen pleit ter compensatie voor het extra grondlawaai voor een geluidswal aan de noordwestzijde.

5. Daarnaast wil Groen dat er onderzocht wordt of het regenwater afkomstig van de Connector (en alle andere gebouwen op de luchthaven) niet moet beschouwd worden als afvalwater. Met de kerosinepollutie en ?aanslag op het Atomium kan het niet anders dat dit water te vervuild is om het rechtstreeks in de Leibeek te lozen, zoals nu gebeurt.

6. De verwerking van het regenwater moet ook beter voor Groen. De immense dakoppervlakte van de Connector zal veel regenwater opvangen. Momenteel wordt het regenwater afkomstig van de luchthaven direct geloosd in de Leibeek, een lopende beek. Hierdoor wordt het water direct afgevoerd, en krijgt het niet de kans om te infiltreren. De daling van de grondwatertafel indachtig moet dit regenwater eerst de kans krijgen om te infiltreren, door het bijvoorbeeld door een percolatieveld of rietveld te laten stromen. Dit veld kan dan uitmonden in de Leibeek. Dit principe zou moeten gelden voor al het regenwater afkomstig van de luchthaven. 

Een duurzame Connector kan het begin zijn van de verduurzaming van de hele luchthaven. Wij hopen dat de gemeente eindelijk eens haar rol zal spelen en deze groene eisen zal koppelen aan de bouw- en milieuvergunning. 50% van het luchthaventerrein ligt trouwens op het grondgebied van Steenokkerzeel. Het wordt tijd dat daar eens iets tegenover staat.

Het luchthaventerrein van TBAC meet 1.130ha en ligt verspreid op het grondgebied van 4 omliggende gemeenten (Steenokkerzeel 50%), Zaventem (27,5%), Machelen (19,6%) en Kortenberg (2,8%).