Help, mijn straat is vernieuwd!

03 Oktober 2012

Help, mijn straat is vernieuwd!

Sinds de heraanleg van de Vereeckenstraat in Melsbroek is het er voor voetgangers niet gemakkelijker op geworden. Ofwel blokkeert een verlichtingspaal het voetpad, is het te smal of nemen auto's plaats in. En dat in een straat waar de MS-kliniek met haar vele rolstoelpatiënten haar hoofdingang heeft. Bewoner Kris Berden had gehoopt dat hij na de werken op een veiligere manier zijn kinderen naar de school 300 m verder kon brengen. Niets is minder waar. "De straat is nog smaller dan voordien. De auto op straat parkeren is bijna gelijk aan de straat blokkeren. En als mensen hun auto een beetje op de borduur of het voetpad zetten krijgen ze een boete. De voetpaden zelf zijn een ramp. Nu moet ik met de buggy op 300 m 3 keer van het voetpad af omdat er een verlichtingspaal in de weg staat of omdat het voetpad te smal wordt. En dat in een straat waar de MS-kliniek met haar vele rolstoelpatiënten haar hoofdingang heeft en die het gemeentebestuur blijkbaar in een eenrichtingsstraat gaat veranderen mét doortocht van bussen. Dit is duidelijk een gemiste kans'. Groen heeft bij de heraanlegplannen voor de Vereeckenstraat altijd voorgesteld om voor een woonerf te kiezen: geen niveauverschil tussen straat en voetpaden, met één goot in het midden.  Op die manier is het voor iedereen duidelijk dat, zodra je de Vereeckenstraat inkomt, je een woon- en leefzone betreedt. 

Deze week hebben werkmannen al voor de tweede keer in de nieuwe bestrating moeten slijpen en graven. Omdat er lekken waren. Nu blijkt dat de aannemer de voorbije 2 jaar alle waterafvoerleidingen heeft vernieuwd, maar niet de wateraanvoerleidingen. En zoals iedereen in Melsbroek weet, die zijn overal aan vervanging toe. Op de vraag waarom de elektriciteitdraden bij diezelfde werken niet ondergronds kon gelegd worden - zodat de palen niet meer in het midden van de voetpaden staan - werd geantwoord dat er "daarvoor geen geld meer was" ... Nochtans, met de elektriciteit ondergronds te brengen en de straatverlichting aan huizen te bevestigen, zou het probleem van de belemmerende palen al van de baan geweest zijn.