Kerkstraat Melsbroek slibt verder dicht...

08 April 2012

Kerkstraat Melsbroek slibt verder dicht...

De Kerkstraat in Melsbroek wordt dagelijks geplaagd door opstoppingen en parkeerproblemen, veroorzaakt door het teveel aan geparkeerde auto's in de straat. Toch komt er binnenkort van sociale huisvestigings- maatschappij , zonder voldoende parkeerplaatsen.

weer een nieuw appartementsblok 'Elk zijn huis'

De Kerkstraat is een typische, smalle dorpsstraat met eengezinswoningen. Door dat dorpse karakter hebben veel oudere woningen geen eigen garage en zijn de bewoners genoodzaakt op straat te parkeren. Bovendien is er een bedrijf actief - dat ook niet over een eigen parking beschikt - waar het een komen en gaan van auto's is, die ook allemaal in de Kerkstraat parkeren.

De parkeeroverlast neemt al jaren hand over hand toe en het gemeentebestuur slaagt er maar niet in dit een halt toe te roepen. Integendeel, tot voor kort werden bouwprojecten vergund zonder verplichte garage. Denk maar aan de vroegere bierhandel, die werd omgebouwd tot tien appartementen zonder garages, met een veelvoud aan auto's in de straat tot gevolg.

Het nieuwe project van 'Elk zijn huis' telt acht gezinsappartementen. Hier zijn wel evenveel ondergrondse parkeerplaatsen voorzien, maar in de praktijk blijkt vaak dat ook gezinnen van sociale woningen tegenwoordig twee wagens bezitten. Bovendien zijn de bewoners niet verplicht om hun auto's  in de ondergrondse garage te parkeren. Iedereen staat liever voor de deur.

In de bouwaanvraag stelt 'Elk zijn huis' onomwonden dat de Kerkstraat 'geen verbindende functie heeft'. Dat klopt niet. De Kerkstraat is de hoofdstraat van Melsbroek en heeft wel degelijk een verbindende functie! Ook voor Lijnbus 225 die elk halfuur door de Kerkstraat moet laveren!

Enkele bewoners van de Kerkstraat - die deze gang van zaken grondig beu zijn - dienden een bezwaarschrift in tegen het bouwproject van 'Elk zijn huis'. Deze bezwaren werden verworpen. Pittig detail: de voorzitter van 'Elk zijn huis' en de baas van de administratie die de bouwvergunning uitreikt, zijn één en dezelfde persoon: burgemeester Karel Servranckx.

Voor Groen is de maat vol: zelfs met een volwaardige ondergrondse garage horen appartementsblokken niet thuis in de smalle Kerkstraat. Ze zorgen voor optische vernauwing en ze creëren extra verkeer in een al geteisterde straat. De bouw van appartementen heeft er bovendien toe bijgedragen dat het winkelstraatkarakter van de Kerkstraat volledig uitdoofde. Hoog tijd voor een nieuw bestuur dat oog heeft voor de leefbaarheid van onze dorpskernen.