Lokale economie

Wij stimuleren en ondersteunen de lokale economie.

 • White labelgeldautomaat installeren in Melsbroek
 • Start-ups/buurtwinkels ondersteunen via begeleiding en subsidie
 • Actieve promotie van alle lokale KMO
 • Bio- en boerenmarkt organiseren
 • Erfwinkelverkoop (rechtsreeks bij de boer) promoten en stimuleren.
 • Buurderij’ organiseren.
 • Kaart met alle KMO’s aangeduid, op de gemeentelijke website.
 • E-magazine bestemd voor de lokale handelaars.
 • Herziening van de heffingen en vergoedingen (taks op verdeling publiciteit; de huur van materiaal, taks op leegstand).
 • Uitbreiding subsidiereglement Gemeenschapsvormingnaar handelaars toe.
 • Blijvende steun aan de RLE bij organisaties zoals: Kerstmarkt, Steenokkerzeel Zomert, info-avonden, ondernemingsloket.
 • Organiseren van Winterfeesten ( van 1 tot 11 november )
 • De fiets wordt de motor van de lokale economie.
  • Oplaadpalen dichtbij handelskernen.
  • Aanmoedigen om fietsen te stallen

Fietspaden aanleggen en onderhouden