Marie-Sophie Delay

20e plaats  

Voor een sociale economie

Leeftijd : 42 jaar

Status :     samenwonend

Opleiding :    sociale wetenschappen

Beroeps(-ervaring) : restauranthouder

Hobby’s en interesses:  reizen, sport, ...

Engagement :    Groen voor de volgende generaties.

Een plek voor iedereen : jong/oud, autochtoon/allochtoon/vluchteling, hetero/holebi,…