Milieu, duurzaamheid, openbaar groen en landbouw

Wij maken concreet werk van het Klimaatactieplan en starten subsidieerbare deelprojecten op.

 • Duurzaamheidsambtenaar aannemen
 • Stafmedewerker aannemen voor de dienst milieu.
 • Probleemgevallen aanpakken, bv.:
  • Sanering en herinrichting van Vogelzangvijver ( met steiger en stenen zitbanken op de oever ) i.s.m. Ovam, Natuurpunt, ANB, Europa,
 • De totale vergroening van de gemeente. ( subsidieerbaar )
 • Veel meer gras, bloemen, planten, struiken en bomen in het straatbeeld.
 • Aanbrengen van KLE ( Kleine Landschaps Elementen) waar mogelijk. ( subsidieerbaar )
 • Promoten van het Interza-gamma
 • Gemeentelijk wagenpark verder verduurzamen  (subsidieerbaar )
 • Zonnepanelen op zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen.
 • Zonnepanelen op zoveel mogelijk gebouwen via investeringsprojecten ( zonnedelen, Socrowd, … )
 • Openen van een milieuloket voor begeleiding en info.
 • Steun en begeleiding voor private windmolens
 • Structurele compensaties van BAC (Brussels Airport Company) voor geluidsoverlast, licht-en luchtverontreiniging

 

Wij creëren een aangename groene leefomgeving waarbij we de burgers betrekken.

 • Peter & Meterschap voor bermen, straten en perceeltjes
 • Onderhoud van bermen en Trage Wegen door contract met schaapsherder.
 • Promoten en aanbieden van stoep- en geveltuinen bij de inwoners ( subsidieerbaar )
 • Promoten, plaatsen en ophangen van bloembakken bij de burgers ( subsidieerbaar )
 • Eindelijk werk maken van het concreet koesteren van de Koesterburenvan Steenokkerzeel :
  • Steenuil, Grauwe gors, Boerenzwaluw en Gewone dwergvleermuis.
  • Bosorchis en Slanke aardtong
 • Een circulaire Bouw- en tuinmaterialen HUB inrichten, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.
 • Bio- en boerenmarkt lanceren
 • Buurderijen oprichten. Een buurderij is een wekelijkse of tweewekelijkse boerenmarkt, met het verschil dat je vooraf je bestelling online plaatst. Elke week kan je op de website van je buurderij bekijken wat de lokale producenten aanbieden en als iets je bevalt kan je het meteen bestellen.
 • Eco-koeriers inzetten op zondagse markt
 • De Groene Vallei lokaal verder uitbouwen
 • Speelweefsel (een netwerk dat alle informele en formele speelplekken omvat en de routes die deze plekken verbinden) uitbreiden en vergroenen.
 • Pleinen en perken veel avontuurlijker en diverser invullen.