Mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening

We zetten resoluut in op een groene en veilige omgeving

 • Probleemgevallen dringend aanpakken.
 • Slechte staat van voetpaden, fietspaden, Trage Wegen en straten aanpakken .
 • Inzetten op uitbouw van een veilig netwerk van fietspaden, voetpaden en trage wegen.
 • Blunders in het straatbeeld wegwerken, bv.:
  • halve of scheve voet- en fietspaden aanpakken
  • Verlichtingspalen en boomroosters in smalle voetpaden verwijderen.
 • Dorpscentra autoluwer maken waar mogelijk.

 

Concrete projecten

 • Verkeersproblemen Den Dam” , Lesagestraat, Van Frachenlaan & Mulslaan aanpakken.
 • Situatie hoek Vilvoordsesteenweg Krekelenhoekstraat aanpakken.
 • Heraanleg Perksesteenweg vanaf het rond punt aan Boetfort tot Hof Ten As. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Verkeersveiligheid aan de scholen aanpakken.
 • Promoten van STRAPPEN ( Stappen en trappen )
 • 3D-zebrapaden, dwarse strepen op wegdek aanbrengen,
 • Autoloze schoolomgevingen op spitsuren
 • Fietspaden aanleggen.
 • Voetpaden verbeteren.
 • Trage Wegen als veilige verbindingsweg :
  • Trage Wegen naar dorpscentra en scholen structureel voor fietsers berijdbaar maken en onderhouden.
  • Intergemeentelijke Trage Wegen berijdbaar maken en onderhouden. Fietsers moeten veilig van de ene deelgemeente naar de andere geraken en moeten even veilig naar buurgemeenten geraken.
 • Peter & Meterschap opzetten voor Trage Wegen.
 • Gemeente biedt aan de burgers wagens en oplaadplaatsen aan voor deelwagengebruik. In samenwerking met Cambio.
 • Gemeente installeert een professionele fietspomp in elke deelgemeente.
 • Verkoop van het Interzazakken en containers via kleinhandel in elke deelgemeente.