Nieuwe coalitie stelt teleur

09 November 2012

Groen is teleurgesteld in de keuze van Klaver/N-VA voor LVB als coalitiepartner. Klaver/N-VA heeft de kans gemist om een totaal nieuwe weg in te slaan. De opties waren er nochtans. Maar uiteindelijk kozen ze toch voor de verderzetting van het blauwe bestuur. Nu weliswaar met Servranckx achter de schermen om de schijn van vernieuwing op te houden. Tot daar 'de kracht van verandering'.   Het is onbegrijpelijk dat Klaver-NVA met LVB in zee gaat, na de jarenlange onverzoenbaarheid van beide op tal van dossiers. Nu sluiten de rechtse partijen plots de rangen. Het ging Klaver-N-VA dan blijkbaar toch meer om de postjes dan om de visie. Alles wat nog een beetje groen leek aan het kartel Klaver-NVA, is nu volledig ongeloofwaardig geworden: zeker nu het kartel het schepenambt van milieu bij dezelfde LVB-mandataris  laat als de voorbije pijnlijke jaren,  A. Trostmann.  Hiermee mogen ze gelijk stoppen met zich in de media constant 'groen' en Vlaams te noemen.  Alle andere mogelijke vormen van coalitie zouden van meer goede wil getuigd hebben dan deze. Met of zonder Groen. Voor ons natuurlijk het liefst mét Groen en dat hebben we aan onderhandelaar Kurt Ryon ook laten weten, maar tot een uitnodiging van zijn kant is het nooit gekomen. Ondanks het feit dat Klaver/N-VA zichzelf groen en Vlaams noemt. 

Maar geen nood. Wij zijn blij met onze Groenscore die stijgt van 3,2% in 2006 naar 7,9% in 2012. Groen is dan ook van plan de komende 6 jaar constructief oppositie te voeren door 1. zoveel mogelijk Groene plannen en projecten op de agenda te zetten en 2. door stevig oppositie te voeren waar het nodig is.  De leefbaarheid van onze 3 dorpen is immers te belangrijk om alleen over te laten aan deze zwaktebod-coalitie.