Onderwijs

We investeren in degelijke, groene en veilige scholen en hun omgeving.

  • Investeren in het vergroenenvan alle speelplaatsen.
  • Aanmoedigen & belonen om met de fiets of te voet naar school te komen, langs veilige buurtwegen, voet- en fietspaden..
  • Aandacht voor de subsidie-mogelijkheden.
  • Elk gemeenteraadslid bewust maken van zijn/haar taak als bestuurder van de gemeentescholen TILIA en PIRAMIDE.
  • De bouw van de Sint-Cajetanusschool in Perk afwerken.
  • In de GBS PIRAMIDE de klascontainers verwijderen en vervangen door groen; de refter uitbreiden; zorgen voor bijkomende klassen.