Orde op zaken in Perk

07 April 2012

In Perk is er werk aan de winkel. De ? een groot gebouw met ruime bijgebouwen en een enorme tuin, volledig ommuurd ? staat leeg sinds 2007. Er zijn geruchten over een verkoop. Nochtans kan deze site een echte gemeenschapsplek worden. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse dorpsbarbecue, archiefruimte voor de heemkundige kring, petanquetornooien, chirolokalen, rommelmarkten, repetitielokalen voor muzikanten, ? Bovendien is het een beschermd gebouw, wat betekent dat renovatie en onderhoudswerken kunnen rekenen op subsidies. Hoe komt het dat het huidige gemeentebestuur geen zinvolle invulling vindt voor dit gebouw ?pastorij

Dan is er nog feestzaal Teniers, eigendom van de gemeente maar niet ten dienste van de gemeenschap. Destijds bedroegen de renovatiekosten ruim 800.000 euro. Helaas zien we vandaag dat de zaal vaak gesloten is, dat er geen fuiven mogen georganiseerd worden en dat lokale muziekverenigingen er niet kunnen repeteren.

Groen wil dat deze plekken geheel ten dienste staan van de dorpsgemeenschap en het verenigingsleven.