Toerisme en Erfgoed

We eren wat we hebben en zijn er fier op.

 • Een schepen van Erfgoed aanstellen
 • Zie Trage Wegen bij Milieu en mobiliteit
 • Pastorie van Perk en Steenokkerzeel structureel herbestemmen.
 • Betere bewegwijzering en promotie van de bestaande wandel- en fietsroutes
 • Plaatsen van KLE (Kleine Landschaps Elementen) in het landschap. Werk maken van groene corridors.
 • Infocentrum in Kasteelhoeve in Perk huisvesten
 • Horeca doet mee door gerechten met lokaal grondwitloof op het menu te plaatsen.
 • Wandelwegen in Floordambos toegankelijk maken. ( o.a. brug en poel herstellen in Floordambos)
 • Onze typische Quellebronnen ( kalkrijke bronnen) en bronbeken herwaarderen.
 • De Lopende Beek gedeeltelijk weer bovengronds laten stromen.
 • In elk dorpscentrum zachte waterfonteinen laten stromen
 • Beheersplan opstellen voor de pastorie van Perk zodat onderhoudssubsidies kunnen aangevraagd worden.
 • Beheersplan opstellen voor kerk en kerkhof van Melsbroek om bescherming aan te vragen.
 • Beheersplannen opstellen voor alle kerken & kerkelijke eigendommen binnen de gemeente.
 • Beheersplan opstellen voor alle kapelletjes.
 • Molenberg en Heilig Hart in Perk in ere herstellen en de plek als martelaarsplekweer inrichten ter ere van de burgerslachtoffers in WOI.
 • Erfgoed herwaarderen en uniforme infobordjes plaatsen