Annemie Detroyer

22e plaats

Gepaste en betaalbare zorg op het juiste moment

Leeftijd: 67 jaar

Status : gehuwd, 2 kinderen, 1 pleegzoon, 3 kleinkinderen.

Opleiding : verpleegkundige

Beroepservaring: verpleegkundige woonzorgcentrum, leerkracht verzorging Sint-Angela Tildonk

Hobby’s en interesses:  koorzang(kathedraalkoor Mechelen, Frizant), volksdans Steenokkerzeel, fietsen, kamperen, oppas kleinkinderen

Engagement :vrijwilliger bij ziekenzorg-samana + 11.11.11, lid van fietsersbond, velt, natuurpunt