Verbreding van de Brusselse ring? KeiSTOF!

11 Oktober 2013

Verbreding van de Brusselse ring? KeiSTOF!

Groen St'zeel voert actie op de zondagsmarkt van 13 oktober te Steenokkerzeel. Meer fijn stof, meer file en meer geluidsoverlast. Dat is wat de Vlaamse regering de Vlaamse rand en Brussel door de strot  duwt wanneer ze beslist om de Brusselse Ring te verbreden.Bijkomend asfalt ter waarde van 700 miljoen euro, terwijl de investeringen in het GEN, de tramlijnen van Brabantnet, fietsinfrastructuur en een slimme kilometerheffing dode letter blijven. Daartegen zeggen wij: KeiSTOF! 

De Vlaamse regering heeft plannen om de Ring rond Brussel te verbreden met aan beide kanten twee extra rijstroken. "Een verbreding van de Ring brengt heel wat extra fijn stof met zich mee, en zal de gezondheid van duizenden omwonenden ernstige schade toebrengen. Hiermee investeert de Vlaamse regering in file-verschuiving, extra verkeer en nog meer ziektes," aldus Helena De Taeye. Groen roept de omwonenden op om hun stem te laten horen. "Laat de Vlaamse regering weten dat we onze gezondheid niet nog meer in gevaar laten brengen. Teken de petitie van Groen, hang een protestposter aan je raam en/of neem deel aan de protestactie op 13 oktober."

De inwoners van Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel moeten sowieso al afrekenen met een massa fijn stof afkomstig van het drukke autoverkeer op de Haachtstesteenweg, de E19, de Ring én het luchthavenverkeer.  Een verbreding van de Brusselse Ring zal voor heel wat extra luchtvervuiling, meer uitstoot van fijn stof en meer lawaai zorgen. "Studies wijzen uit dat Vlamingen nu al gemiddeld een jaar in levensduurte moeten inboeten vanwege de hoeveelheid fijn stof in de lucht. Fijn stof is de oorzaak van een op twintig hartaanvallen. Daarom is het onaanvaardbaar dat de Vlaamse regering de omwonenden van de Brusselse Ring nog meer fijn stof wil laten inademen," aldus Helena De Taeye.

Bovendien zal door de verbreding van de ring het fileleed niet verminderen. "Een studie van Transport and Mobility Leuven toont aan dat de nieuwe rijstroken extra auto's zullen aanzuigen. Op het moment dat de Ring verbreed is, zullen er nog meer auto's rijden. De verkeersopstoppingen zullen zich verplaatsen naar de op- en afritten en de toekomende snelwegen waardoor ook daar de omwonenden meer overlast zullen moeten slikken." 

Groen Steenokkerzeel protesteert samen met de Groenen uit 18 andere gemeenten uit de Brusselse Rand, met Groen Brussel, met Groen Pajottenland en met Groen Leuven tegen de verbreding van de Brusselse Ring. De Groenen roepen de omwonenden op om de online petitie te tekenen, om een protestposter aan het raam te hangen en/of deel te nemen aan de protestactie op zondag 13 oktober 2013.

De online petitie kan u vinden via www.keistof.be

De protestposter kan u aanvragen op  [email protected],

of afhalen aan de Groenstand op de markt nu zondag.