Wanneer een oplossing voor Sint-Cajetanusschool ?

07 April 2012

De lagere school Sint-Cajetanus in Perk is niet brandveilig. Het gebouw werd al in 2005 (!) afgekeurd door de brandweer. Zeven jaar later is er nog steeds geen oplossing in zicht. Het katholieke schoolcomité KOPS (Katholiek Onderwijs Perk & Steenokkerzeel) wil een nieuwe school bouwen op de terreinen van de scouts, maar zegt geen budget te hebben en wil quasi renteloos lenen van de gemeente. De meerderheidspartijen raken het maar niet eens over een plan van aanpak. Groen hekelt de onverantwoordelijke houding van KOPS én gemeente. Wij pleiten voor een grondige renovatie én uitbreiding van het huidige schoolgebouw. Intussen staat de veiligheid van de schoolgaande kinderen op het spel.