Welzijn, inburgering, gelijke kansen en Noordzuid

Iedere inwoner moet een eerlijke kans krijgen op een kwaliteitsvol leven.

 • Een schepen van Gezin en schepen van Armoede aanstellen
 • Burgerparticipatie avonden organiseren
 • Nieuwe inwoners actief inburgeren via participatie (Peterschap/buddy)
 • Vrijwilligersproject ondersteunen om minder mobiele mensen te helpen (winkel, bank, enz….)
 • Aandacht voor armoede (lege brooddozen, behoeftige alleenstaanden).
 • Ondersteunen van vrijwilligerswerk rond armoede: bv. buddyprojecten waar kansarme mensen steun krijgen van ‘kansrijke’ mensen
 • Seniorenbeleid en mindervaliden
  • Aangepaste sportaccommodatie.
  • Hulp via vrijwilligerswerk (shuttledienst, boodschappendienst, …).
  • Inzetten op in de gemeente te blijven wonen en oud te worden tegen een haalbare vergoeding (bouw van assistentiewoningen in eigendom van de gemeente).
 • Handenvrij shoppen op de markt via ECO-Fietskoeriers
 • Steenokkerzeel eindelijk ook een FAIRTRADE-gemeente