Jan Van Hoof

Jan Van Hoof

Jan Van hoof

Van opgroeien tot oud worden in een groen dorp.
In de schaduw van dezelfde kerktoren geboren worden, opgroeien, school lopen, bouwen, trouwen, kinderen opvoeden, werken en oud(er) worden, … ja zelfs dierbaren begraven, … het bestaat nog in 2018 ! Sedert 1954 ben ik daarvan een bevoorrechte getuige. De hechte band met uw en mijn dorp is een gevoel dat ik wil aanbevelen en delen. In goede en in kwade
dagen. Elke inwoner heeft immers “recht op geluk”, vooral wanneer diens leven minder bruisend is. Zekerheid dat de kinderen langs de meest veilige wegen naar school kunnen, daadwerkelijke begeleiding van inwoners in moeilijkheden, toekomstgericht en betaalbaar investeren in huisvesting voor ouder wordende dorpsgenoten, ontspanning en verzorging in een groene omgeving. Kortom: zorg voor elke mens in ons groene dorp. Daarvoor kunnen we toch samen werken ?
Leeftijd : 64.
Status : Gehuwd, papa van 2.
Opleiding :
Licentie rechten - 1979 (KU Leuven).
Specialisatie Europees recht en Europese politiek - 1982 (CEU F-Nancy).
Beroeps(-ervaring) : juridisch advies.
Hobby’s en interesses:
Studie van de ketterijen in de middeleeuwen (Voorzitter van het Studiecentrum Als Catars vzw); vele evenementen in ons dorp ondersteunen; het verhaal kennen achter elke inwoner.
Engagement :
Zorg voor elke inwoner van een hecht groen dorp.

Jan Van Hoof

gemeenteraadslid - ondervoorzitter

 

Van opgroeien tot oud worden in een groen dorp.
In de schaduw van dezelfde kerktoren geboren worden, opgroeien, school lopen, bouwen, trouwen, kinderen opvoeden, werken en oud(er) worden, … ja zelfs dierbaren begraven, … het bestaat nog in 2018 ! Sedert 1954 ben ik daarvan een bevoorrechte getuige. De hechte band met uw en mijn dorp is een gevoel dat ik wil aanbevelen en delen. In goede en in kwade
dagen. Elke inwoner heeft immers “recht op geluk”, vooral wanneer diens leven minder bruisend is. Zekerheid dat de kinderen langs de meest veilige wegen naar school kunnen, daadwerkelijke begeleiding van inwoners in moeilijkheden, toekomstgericht en betaalbaar investeren in huisvesting voor ouder wordende dorpsgenoten, ontspanning en verzorging in een groene omgeving. Kortom: zorg voor elke mens in ons groene dorp. Daarvoor kunnen we toch samen werken ?
Leeftijd : 64.
Status : Gehuwd, papa van 2.
Opleiding :
Licentie rechten - 1979 (KU Leuven).
Specialisatie Europees recht en Europese politiek - 1982 (CEU F-Nancy).
Beroeps(-ervaring) : juridisch advies.
Hobby’s en interesses:
Studie van de ketterijen in de middeleeuwen (Voorzitter van het Studiecentrum Als Catars vzw); vele evenementen in ons dorp ondersteunen; het verhaal kennen achter elke inwoner.
Engagement :
Zorg voor elke inwoner van een hecht groen dorp.