02 feb 2019

vragen van Groen GR 2019

De eerste gemeenteraad is een feit: op 31-1-2019 gingen we van start met 3 gemeenteraadsleden.

We zetten onze vragen ook hier online met wat toelichting, zo kan bij elk punt inspraak gegeven worden. Het antwoord van de gemeente kan je over een maand terugvinden wanneer het verslag van de gemeenteraad wordt goedgekeurd op de site van de gemeente: https://www.steenokkerzeel.be/…/…/494/verslagen-gemeenteraad

Nieuw: er is vanaf nu ook een audioverslag op de site van de gemeente onder bovenstaande link beschikbaar waar je de gemeenteraad kan beluisteren.

 

 

Vragen gemeenteraad 31-1-2019

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid vragen we aan het bestuur om het SAVE charter te willen ondertekenen.

 

Toelichting :

Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.Het project wil in SAVE-gemeenten een verkeersveiligheidscultuur doen ontstaan die er niet alleen voor zorgt dat de verkeersveiligheid verhoogt, maar ook de verkeersleefbaarheid.

 

Op  30/01/2019 organiseert  OVK een infodag rond het SAVE-charter, gericht op schepenen en administratie. Raadslid Griet Deroover stuurde een mail hierover naar het college. Mocht er niemand van het bestuur naar die infodag gegaan zijn, geen nood. De procedure tot het uiteindelijk verkrijgen van een SAVE-label, begint met het ondertekenen van het SAVE-charter. En die procedure begint door contact op te nemen met de projectcoördinator van OVK ( zie website http://save.ovk.be/ )

 

1. Vraag : Wil de gemeente zsm de nodige stappen ondernemen om aan te sluiten bij de 101 gemeenten die het Save-Charter al hebben ondertekend om uiteindelijk de lijst van 72 SAVE-Label gemeenten te vervoegen?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid  …

 

Vraag om een parkeerverbod in te stellen aan de aansluiting/doorgang Oudstrijderslaan/Sellaerstraat

 

Toelichting : Het fietsverkeer aan de in- en uitgang van de Oudstrijderslaan ter hoogte van de aansluiting Oudstrijderslaan/Sellaerstraat wordt vaak belemmerd door geparkeerde wagens. Fietsers kunnen op die manier niet op een veilige manier de Oudstrijderslaan in- of uitrijden.

 

2. Vraag : Wil de gemeente een parkeerverbod ( gele strepen aanbrengen lijkt ons voldoende) instellen op die specifieke plaats ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resultaten en evaluatie meting invoering zone 30 in Melsbroek ?

 

Toelichting : Op de gemeenteraad van 22 november 2018 stelde de Groene fractie volgende vraag :

Uit de notulen :

“Vraagstelling over zone 30 in Melsbroek. (Groen-fractie)

Aanleiding: Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt : Nu de zone 30 in Melsbroek bijna een jaar in voege is, willen we graag een gedetailleerde Stand Van Zaken verkrijgen. 01a. Is het sluikverkeer afgenomen door de ingreep ? ( Wat de reden was voor de invoering.) 01b. Wat zijn de cijfers VOOR en NA het invoeren van Zone 30 ? Vanuit Melsbroek ontvangen we veel klachten over het flitsgedrag van de lokale politie. Volgens de inwoners wordt er voornamelijk geflitst BUITEN de spitsuren; eerder tussen 09.00u en 16.00u. en worden er bijgevolg veel Melsbroekenaren geflitst en niet zozeer de sluikverkeer-automobilisten. 02b. Kan de raad het exact aantal flitsacties en uren van het voorbije jaar verkrijgen ? 03b. Vindt het bestuur de invoering van de zone 30 een succesvolle ingreep voor het oplossen van het sluikverkeer? 04b. Zijn er volgens het bestuur nog andere maatregelen nodig om het (sluik-)autoverkeer te ontmoedigen ? En zo ja, welke? “

 

Volgend antwoord werd gegeven :

“Besluit: Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat men het gevoel heeft dat er trager wordt gereden. De politie gaat in januari - na 1 jaar - evalueren, zoals gepland. Het doel was niet alleen vermijden sluipverkeer, maar ook het verkeer veiliger maken voor het fiets- en voetverkeer door het bedwingen van de snelheid. Op meerdere momenten van de dag wordt er geflitst door de politie, niet alleen buiten de spitsuren. Bovendien is het belangrijk dat ook de Melsbroekenaren zich aan de regels houden, net zoals het ontradend effect voor sluipverkeer.”

 

 3. Vraag : Kan het bestuur aan de gemeenteraad het evaluatieverslag van de politie – na 1 jaar invoering Zone 30 - meedelen ?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ter verbetering van de mobiliteit, de R.O., de verkeersveiligheid en de leefbaarheid …

 

We pikken veel onvrede op i.v.m. enkele grote dossiers. En de onvrede gaat eigenlijk over de vrees voor een verslechtering van de mobiliteit/verkeersveiligheid en (verkeers-leefbaarheid) . Het is duidelijk dat er dringend een mobiliteitsplan moet opgesteld worden want anders vrezen we voor een absoluut brokkenparcours van dit bestuur inzake mobiliteit.

(We geven in deze ook mee dat raadsleden niet alle stukken digitaal kunnen raadplegen op het gemeentehuis. )

 4. Verbouwing MS-Center Campus

Uit de toelichting bij de verbouwingsplannen op de recentste Gecororaad blijkt dat het verkeer van en naar de Vanheylenstraat fel zal toenemen. Maar er is blijkbaar nog onduidelijkheid hoe men deze verkeersstroom ( zo dicht tegen de kleuterschool De Zandkorrel) in goede banen gaat leiden.

 

04a. Kan het bestuur de impact op de leefbaarheid in de omliggende dorpszone en de mobiliteitsplannen van de nieuwe campus  toelichten aan de raad?

04b. Klopt het dat de Mettekesvie-weide tijdens de 5-jaar durende werken zal gebruikt worden door de aannemer voor bouwpuin/bouwmateriaal en -machines?

04c En zo ja, gaat het ANB daar mee akkoord aangezien dit perceel in VEN-gebied ligt?

04d. Heeft het bestuur al aan alternatieve locaties gedacht voor het Mettekesvie ?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Aanleg omgeving Tilia

Kan het bestuur de plannen even kort toelichten aan de raad?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Parking DHL

Klopt het dat DHL de autoparking op de voormalige voetbalterreinen van FC Melsbroek heeft aangelegd zonder medeweten/vergunning van de gemeente ?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. Mobiliteitsproblemen bij Boerke Buelens site

Vele mensen maken zich terecht zorgen over de impact van de nieuwe Boerke Buelens site op de mobiliteit en verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Toelichting : Er werd eertijds een ringweg aangelegd om het autoverkeer uit het centrum van Steenokkerzeel te halen en de Mulslaan te ontlasten. Nu gaat men een winkelcomplex-site aanleggen met in- en uitgang langs de Mulslaan. Dit gaat heel veel autoverkeer weer naar de Mulslaan aantrekken.

Vraag : Hoe kijkt het bestuur aan tegen deze potentiële stijging van nog meer verkeersproblemen op de Mulslaan en Van Frachenlaan? 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. .Sinds bouwplannen enkel nog digitaal te raadplegen zijn, ontstaat er een tijd- en geldverspillende situatie. Een personeelslid van R.O. moet nu bij iedereen die een Openbaar Onderzoek wil inkijken, bijzitten en bijlage per bijlage open doen. Aan de balie.

Plannen kunnen niet meer deftig en zonder nekpijn bekeken worden omdat de plannen velen malen groter zijn dan het computerscherm. In analoge tijden kon het personeelslid het dossier en de plannen op een tafel plaatsen en was hij/zij niet verplicht om met de duimen te draaien tot de persoon die het dossier kwam inkijken klaar was met lezen.

 

Vraag : Wil het bestuur van minstens elk groot dossier één geprinte versie aanmaken ter verbetering van burgerparticpatie en ter naleving van het wettelijk inzagerecht ?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.