Uitbreiding luchthaven

01 Oktober 2018

Uitbreiding luchthaven

"Hoe kan de gemeente voorkomen dat Humelgem een tweede Doel wordt? artikel in HLN en volledig antwoord dat Groen naar HLN heeft gestuurd.

artikel in HLN en volledig antwoord dat Groen naar HLN heeft gestuurd.

https://www.hln.be/…/humelgem-dreigt-tweede-doel-te-worden…/

 

De gemeente zal alle zeilen bij moeten zetten om de uitbreiding te voorkomen. Volgens ons moet de gemeente samen met de verzetsgroep Burgerforum en tal van andere verenigingen en actiecomité's op verschillende niveaus de tegenaanval inzetten. Het is eigenlijk al te gek te denken dat deze luchthaven op deze dichtbevolkte plek én op de rand van Brussel nog veel kan uitbreiden.

 

De uitbreidingsplannen voor de luchthaven bedreigen de al onder druk staande leefbaarheid van de omgeving rond de luchthaven. 

Voor Groen is het van het grootste belang dat de leefbaarheid van Steenokkerzeel ( en buren) wordt gevrijwaard. De onteigening van een groot deel van dit dorp en de bouw van een 18 meter hoge muur is niet wat wij verstaan onder een leefbare omgeving. Ook de geluidshinder zal toenemen, waardoor ook de gezondheidsschade voor de omwonenden zal toenemen. Het is ondertussen geweten en bewezen dat geluidsoverlast zorgt voor meer hart- en vaatziekten.

Uit de plannen blijkt ook dat Brussels Airport Company (BAC) bijna een verdubbeling van het aantal passagiers wil bereiken tegen 2040. Ze wil van 23 miljoen reizigers naar 40 miljoen reizigers per jaar gaan. “Hoe zullen deze bijna 17 miljoen extra mensen zich naar de luchthaven verplaatsen? De Brusselse Ring staat vandaag al stil en de aangekondigde investeringen in openbaar vervoer in de omgeving van de Brusselse Ring lopen immense vertragingen op".

En het gaat niet alleen over een toename van passagiersvluchten, maar ook van Cargovluchten. BAC wil van de luchthaven ook dé Pharma-HUB maken van Europa. Met nog meer nachtelijke vluchten tot gevolg.

Het lijkt ons ook aangewezen om over de gewesten heen eindelijk werk te maken van een globale vliegwet met een eerlijke spreiding van de vluchten, en een gezamenlijk vliegverbod in de 3 gewesten. Een betere bezettingsgraad van de vliegtuigen en het schrappen van vluchten voor al te korte afstanden is ook aangewezen. 

Vluchten voor afstanden onder de 600 km zijn in deze Thalys en Eurostar-tijden niet meer aan de orde. Dat kunnen we niet meer maken. De uitstoot van een vliegtuig is enorm tov de trein. En hoe korter de vlucht, hoe groter het verschil. 

Voor korte vluchten kan de CO2 uitstoot 30 maal hoger liggen dan met de trein. Voor langere vluchten tot 10 maal.

Een dergelijke exponentiële uitbreiding brengt het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar voor Vlaanderen. “Met Groen pleiten we er dan ook voor dat Brussels Airport zich engageert tot de nodige bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die internationaal worden afgesproken en Europees worden geratificeerd. We zien dat ook bij andere Europese luchthavens - zoals de Zweedse luchthaven Stockholm-Arlanda - die zich mee inzetten om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Bovendien willen we dat er een wettelijk plafond voor CO2 en voor ultrafijnstof komt voor alle grond- en luchtactiviteiten. 

Zo kan en moet de leefbaarheid van de omgeving worden gegarandeerd”.