Park Achtergael

24 September 2018

Park Achtergael

Onze visie: De open ruimte die ons nog rest, koesteren we. Vandaag verdwijnt er nog elke dag zes hectare open ruimte onder beton, terwijl onze woongebieden ruim genoeg zijn om aan de woonnood te voldoen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet de ruimtelijke verrommeling en versnippering uit het verleden aanpakken. Open gebied is voorbehouden voor onder andere landbouw, natuur, bos en water. Achterpoortjes in de wetgeving gaan onherroepelijk op slot. Groen stimuleert duurzaam wonen met een sociaal en ecologisch woonbeleid. We zijn voor sociale woningen tussen andere woningen, niet in een sociale wijk. Lang leegstaande woningen dienen worden aangekocht door de gemeente en ter beschikking gesteld te worden van sociaal woonbeleid.

Historiek

25 mei 2018 BEROEP EZH AFGEKETST DOOR DEPUTATIE ! 
MET DANK AAN HET BEHOUD VAN DE VOETWEGEN ! 
Het beroep van Elk Zijn Huis bij de deputatie vangt bot. Op 3 mei 2018 besliste de deputatie "de aanvraag voor het bouwen van 45 woningen en 13 appartementen, gelegen Lijsterlaan ZN, kadastraal bekend; afdeling 2, sectie C, perceelnummer 133c, 134a, 137, 138a en 139a te WEIGEREN" .
Wie graag de 14-pagina's tellende beslissing wil lezen ... PM ons.

03 mei 2018 - HOORZITTING en BESLISSING Deputatie. 
Vandaag neemt de provinciale deputatie een beslissing over het beroep van Elk Zijn Huis tegen de weigering van de bouwaanvraag voor de gettowijk. Eerst hoorzitting in 'petite comité', daarna beslissing door de deputatie.

agendapunt 4 op GR van 19/10/2017

agendapunt 5 van de GR van 21 december 2017 interpellatie Groen over stemming afschaffing buurtwegen voor megawijk