Dossiers

Sanering Vogelzangvijver

Visie

Natuur is natuurlijk veel meer dan planten en dieren. Economie, jobs, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer en betere natuur. Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, brengt rust, zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is, zwengelt de economie aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.

De ideale stad of gemeente mengt verschillende woontypes, publieke ruimte, water en groen. Het lobbenmodel – ook perfect toepasbaar in kleinere steden en gemeenten – combineert compacte (stads)lobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad of gemeente doordringen. Dit brengt de nodige rust en koelte, essentieel in de strijd tegen de klimaatopwarming.

 • Sanering Vogelzangvijver

  Visie

  Natuur is natuurlijk veel meer dan planten en dieren. Economie, jobs, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer en betere natuur. Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, brengt rust, zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is, zwengelt de economie aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.

  De ideale stad of gemeente mengt verschillende woontypes, publieke ruimte, water en groen. Het lobbenmodel – ook perfect toepasbaar in kleinere steden en gemeenten – combineert compacte (stads)lobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad of gemeente doordringen. Dit brengt de nodige rust en koelte, essentieel in de strijd tegen de klimaatopwarming.

 • Zorgcampus (uitbreiding MS kliniek) Melsbroek

  Een zorgcampus in Melsbroek, natuurlijk zijn we voor, maar …

 • Uitbreiding luchthaven

  "Hoe kan de gemeente voorkomen dat Humelgem een tweede Doel wordt? 
  artikel in HLN en volledig antwoord dat Groen naar HLN heeft gestuurd.

 • Participatie van burgers

  Visie

  Democratie is meer dan om de zoveel tijd gaan stemmen. Wij verrijken de democratie met vernieuwende vormen van betrokkenheid. De burger wordt adviseur, medeontwerper en coproducent van het beleid. Mensen ontwikkelen ideeën, beslissen in onderling overleg en maken het beleid van de toekomst mogelijk. Daarbij maken we ook gebruik van internet en sociale media. We willen een transparante democratie: begrijpbaar en toegankelijk voor iedereen.

  De kritiek dat te veel inspraak het beleid zou hinderen is helemaal niet terecht. Te laat georganiseerde inspraak levert net frustraties op. Vaak blijken plannen te vergevorderd om ze nog te kunnen aanpassen of herwerken. Daarom voegen wij zo vroeg mogelijk inspraak en participatie aan het besluitvormingsproces toe. Dat versterkt en vergemakkelijkt de beslissingen.

 • Pastorie Perk

  Visie

  We willen ons erfgoed bewaren en beschermen.  Dit is het hart van onze gemeenschap en onze geschiedenis.

   

 • Park Achtergael

  Onze visie:

  De open ruimte die ons nog rest, koesteren we. Vandaag verdwijnt er nog elke dag zes hectare open ruimte onder beton, terwijl onze woongebieden ruim genoeg zijn om aan de woonnood te voldoen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet de ruimtelijke verrommeling en versnippering uit het verleden aanpakken. Open gebied is voorbehouden voor onder andere landbouw, natuur, bos en water. Achterpoortjes in de wetgeving gaan onherroepelijk op slot.

  Groen stimuleert duurzaam wonen met een sociaal en ecologisch woonbeleid. We zijn voor sociale woningen tussen andere woningen, niet in een sociale wijk.

  Lang leegstaande woningen dienen worden aangekocht door de gemeente en ter beschikking gesteld te worden van sociaal woonbeleid.